Đầu báo khói tại chỗ dùng Pin Hochiki SS-2LP-10HCB gồm một diode phát sáng (LED) and sắp xếp photodiode

Buồng phát hiện gồm một diode phát sáng (LED) và sắp xếp photodiode.Các buồng xây đắp ánh sáng như phát ra từ những đèn LED có thể không thường đạt được photodiode. Trong trường hợp có lửa, hạt khói xâm nhập vào buồng and tán xạ ánh sáng.

==>> Xem thêm : báo cháy unipos EU

Buồng chứa một kiến thiết vách ngăn khác biệt được cho phép khói đăng nhập vào buồng trong lúc chặn lại ánh sáng từ phía bên ngoài ảnh hưởng đến các photodiode.

thông số kỹ thuật : Đầu báo khói tại chỗ dùng pin Hochiki

 ==>> Xem thêm :   báo cháy hochiki

– Operating Source : 3 V lithium battery (Included)
– Rating : 3 V 15mA
– Battery Life : Approximately 10 years
– Sound Pressure Level : 70dB
– Operating Temperature: 32°F (0°C) ~ 104°F (40°C)
– Dimensions : 100mm x 100mm x 43mm
– màu sắc : Bone
– Weight : 120g

Nguồn: Tổng hợp trên mạng

Share This: